Я здесь:
  • Mirror
  • Блог
  • Образец заявления об отмене судебного решения (Украина)
2
0

Образец заявления об отмене судебного решения (Украина)

                                                                                   Судді ______________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові судді)
                                                                                    _____________________________ районного суду
                                                                                    м. _________________________________________
                                                                                                  (назва суду, що видав судовий наказ)

 

                                                                                     Заявник: ___________________________________,
                                                                                     ________________________________________ що
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
                                                                                     мешкає за адресою: __________________________
                                                                                      ___________________________________________
                                                                                      ___________________________________________
                                                                                      засоби зв'язку: ______________________________.

 

                                                                Заява
                                           про скасування судового наказу

 

"___" ____________ 20__ року суддя ___________ __________________________ районного суду
м. ________________, _____________________ (П. І. Б. судді) видав наказ про стягнення з мене на користь ______________________________________________________ (назва банку), розташованого за адресою: ________________, _______________________ (вказати суму) грн. за кредитним договором N __________ від ___________ року, що був укладений між _________________________________ (вказати назву банку) та ______________________________ (П. І. Б. боржника).

Вважаю, що судовий наказ підлягає скасуванню, оскільки я заперечую існування заборгованості та нараховані відсотки і прострочена заборгованість за кредитним договором в заяві про видачу судового наказу вказані не вірно.

На підставі викладеного та у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 1 ст. 106 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Скасувати судовий наказ про стягнення з мене на користь ________________________________ (назва банку) ________________________ (вказати суму) грн., виданий "___" ____________ 20__ року суддею ______________________ районного суду м. _________________________ (вказати П. І. Б. судді) у справі N __________.

Додатки:

1. Копія паспорта.

2. Копія судового наказу.

"___" ____________ 20__ р.                                              _______________________ (П. І. Б.)

Комментировать от
или
  • Лера, а если письмо с судебным приказо приходит через пол года, после того как его вынесли, есть смысл подавать это?

    • Срок считается от момента получения документа, главное сохранить конверт, что бы его доказать.

еще рекомендуем